La Societat Coral "La Unió", ofereix uns tallers de Música per a tots els joves disposats a apendre un instrument i amb la intenció de poder més endevant col·laborar i participar en les actuacions que facin els grups que aquí es formen.

La Direcció de La Societat.